chọn cuối Times Vẽ quả  số đặc biệt Đếm từ 20 lần cuối cùng rút ra kết quả như sau:
Vé số Bài 20 Số lần nóng vẽ Times
Mega 6/45 18,26 6 Times
Power 6/55 26 5 Times
Mega 6/45:
Power 6/55:
Vé số Bài 20 số lạnh vẽ Times
Mega 6/45 1,12 0 Times
Power 6/55 10,19,20,41 0 Times