chọn cuối Times Vẽ quả  số đặc biệt Đếm từ 20 lần cuối cùng rút ra kết quả như sau:
Vé số Bài 20 Số lần nóng vẽ Times
Mega 6/45 6,31 6 Times
Power 6/55 17,19,20,27,30,32,39,45 4 Times
Mega 6/45:
Power 6/55:
Vé số Bài 20 số lạnh vẽ Times
Mega 6/45 3,27,41 0 Times
Power 6/55 2,3,5,15,28,37 0 Times