chọn cuối Times Vẽ quả  số đặc biệt Đếm từ 20 lần cuối cùng rút ra kết quả như sau:
Vé số Bài 20 Số lần nóng vẽ Times
Mega 6/45 5 7 Times
Power 6/55 44 6 Times
Mega 6/45:
Power 6/55:
Vé số Bài 20 số lạnh vẽ Times
Mega 6/45 23,39 0 Times
Power 6/55 2,5,6,11,17,27,39 0 Times