chọn cuối Times Vẽ quả  số đặc biệt Đếm từ 20 lần cuối cùng rút ra kết quả như sau:
Vé số Bài 20 Số lần nóng vẽ Times
Mega 6/45 35 8 Times
Power 6/55 13,31,33 5 Times
Mega 6/45:
Power 6/55:
Vé số Bài 20 số lạnh vẽ Times
Mega 6/45 9,20,24,44 0 Times
Power 6/55 3,7,14,16,25,39 0 Times